• Nấm đông trùng hạ thảo từ gạo nứt xuất xứ ở đâu

    Nấm đông trùng hạ thảo từ gạo lứt xuất xứ ở đâu

    Khi nhắc đến nấm đông trùng hạ thảo từ gạo lứt thì hầu hết mọi người đều biết rằng đây là dược liệu quý được nuôi trồng thành công tại Việt Nam từ cách đây hơn 10 năm. Lần đầu tiên được công bố bởi Viện khoa học nông nghiệp...